• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

محمد رضا ميثمي فرد

رزومه :
اين شركت توليدي در سال 1372 با اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنايع با طرفيت توليد 250 تن آرد گندم شروع بكار نموده وهم اكنون با استفاده از تكنولوزي روز شركت بولر سويس ودوخط توليد قادر به توليد 600تن انواع آرد از گندمهاي سخت ونرم وبه تبع آن سبوس وجوانه گندم ميباشد همچنين كليه فرآيندهاي توليد اين كارخانه مطابق با استانداردهاي ايران بوده وداراي علامت استاندارد وiso90001:2008وiso22000:2005وHACCPواستاندارد اخلاق كاريSEDEXميبلشد

محصولات :

انواع آرد گندم