• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

مجید خالوباقری

رزومه :
شرکت پیشگامان صنعت وبذر در راستای ارتقاع صنعت بذر و ارائه با کیفیت بذور کشاورزی ، منابع طبیعی و فضای سبز ارسال 1380 توسط برادران باقری در کرج شروع به فعالیت نموده و باالهام گرفتن از جدیدترین دستاوردهای علمی ، تحقیقاتی درخصوص تکنولوژی بذر با معتبرترین کمپانی های بذر جهان همکاری داشته وواردات بذور مختلف ، سبزی وصیفی و چمن را با بهترین واریته های متناسب با شرایط آب و هوای ایران داشته است و همچنین درحال حاضر بیشترین همکاری علمی ، پژوهشی وتولیدی رابامعتبرترین کمپانی های جهان دارد

محصولات :

تولید انواع سبزی و صیفی و انواع بذر گل های زینتی