• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

خانم خاطره هنرمند

رزومه :
تولید کننده ی مواد تخصصی افزودنیهای سیمان

محصولات :

چسب کاشی-افزودنیهای سیمان و....