• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

محمد مجیدی

رزومه :
دارای پرونده بهره برداری 179920240604 واقع در شهرک صنعتی اشتهارد فاز 3 بلوک 25 قطعه 3945 مربوط به افزودنی های بتن

محصولات :

افزودنی بتن