• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

اسرافیل شهرزاد سفیدی

رزومه :
این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1374 آغاز کرده است

محصولات :

تولید آبمیوه تتراپک ، دوی پک، پت و فرآورده های یخی