• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

سرکار خانم نجیبی

رزومه :
فروش،نصب و راه اندازی بیش از 100 دستگاه از انواع آسانسور های کششی ، هیدرولیک ، خودروبر و .... در حال همکاری ، نصب ، بازسازی ،تعمییرات و نگهداری آسانسورهای پروژه های دانشگاه کار قزوین، دانشگاه صنعتی شریف تهران ، بیمارستان امام خمینی تهران و ...

محصولات :

خدمات