• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

مهندس نعمت اله انوری

رزومه :
سازنده اسکلت فلزی

محصولات :

سازنده اسکلتهای سبک و سنگین فلزی