• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

مهندس سید محمود رحمتی

رزومه :
تولید از سال 1386 در بازارهای داخلی و خارجی

محصولات :

محصولات کامپوزیت در صنعت نیرو ( مخازن، دریچه های منهول، تابلو و جعبه های برق و ...)