• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

بهرام جبارزاده

رزومه :
1

محصولات :

تولیدکننده مواد اولیه پلاستیکهای صنعتی