• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

علی اکبر زبردست

رزومه :
از سال 1370 فعالیت خود را شروع نمود که با شناسائی بازار تولید متوجه شد که در این صنعت کمبود های زیادی مشاهده میشود که میتوان آنها را برطرف نمود و کیفیت تولیدات را افزایش داد و همپای تولیدات کشورهای پیشرفته ارائه نمود که ابتدا کیفیت و روش رنگ پودری الکترواستاتیک را برای اولین بار در ایران در خط تولید خود ارائه نمود و باشعار اینکه مابه کارمان عشق میورزیم فعالیت خود را باکیفیت خوب ارائه نموده و این امر باعث شد که دیگر همکاران نیز در این مورد پیشرفتهائی داشته باشند و کورس رقابت در بهتر شدن وبالابردن کیفیت در این صنف سرعت گرفت و روزبروز این رقابت همراه با همکاری صمیمانه بین همکاران با تشکیل جلسات هماهنگی پیش میرود. و توانستیم با الگو برداری ازشرکتهای بزرگ خارجی هم اکنون رکهای hpآمریکا را در این شرکت برای اولین بار باسرمایه گذاری که انجام داده ایم تولید و ارائه نمائیم و سعی داریم که دیگر قطعات جانبی آنرا نیز تولید نمائیم و از این نظر کشور را بی نیازاز ورود آن نمائیم این شرکت توانسته نیاز صنایع را با تولید انواع کیسها صنعتی برآورده نمائیم یکی از معضلات صنعت کشور واردات بی رویه ای میباشد که با ابراز تعرفه های غیر واقع کالاهائی با کیفیت پائینی از کشور چین وارد میشود در واقع ما صنعتکاران در جبهه جنگ اقتصادی جزوسربازان بی توقع این جبهه جنگ هستیم که با عشقی که به کارمان داریم در این جبهه به کشور خدمت میکنیم و توقع ما از مسئولین این است که در این راه کمک اگر نمی کنند هر روز مشکلی به وجود نیآورند این شرکت با یک ربع قرن خدمت در این صنعت با بکارگیری حدود یکصد نفر نیروی کار مستقیم توانسته خدمتی به جامعه صنعتی کشور بردارد.

محصولات :

تولید رک و کیسهای صنعتی و مخابراتی