• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

عین اله صالحی

رزومه :
تعمیرات اساسی نیروگاههای کشور - تعمیرات تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی،صنایع ریلی،قند و سیمان و ساخت قطعات نیروگاهی

محصولات :

تعمیرات اساسی نیروگاههای کشور - تعمیرات تجهیزات نفت ،گاز،پتروشیمی،صنایع ریلی،قند و سیمان و ساخت قطعات نیروگاهی