• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

هدایت زارع

رزومه :
40 سال سابقه در تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دارای بیش از 160 نماینده در کل کشور

محصولات :

ادوات و ماشین آلات و محصولات کشاورزی و باغبانی