• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

آقاي lمحمد غلامي

رزومه :
كاشت در فضاي سبز رفيوژ بزرگراه شهيد ايت اله سعيدي -نگهداري فضاي سبز رفيوژ وسط بزرگراه آيت اله سعيدي -خدمات طراح پارك شهر- حفر چاه - احداث گلخانه و تاسيسات آن -خط كشي ترافيكي وطرح مشاور جهت خط كشي معابر شهر-مرمت و بازسازي رفيوژ بزرگراه آيت اله سعيدي -مركز توليدات گياهي شهرداري -توسعه فضاي سبز نواحي 3 گانه -اجراي كارهاي متفرقه عمراني (اماني )- احداث و تكميل ميدان بيضي (مادر)-خريد پياز لاله شهرداري منطقه 15 تهران سال 95-نگهداري فضاي سبز و خدمات نظافتي باغ موزه 3-فرمانداري شهر قدس زرنان-اجراي پروژه بهسازي و مرمت مسير جوي آب و احداث پياده رو سلامت در روستاي زرنان بالاو پايين- سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران -چمن كاري بلوار چمران شهرداري پرندو...

محصولات :

توليد گل و گياه شماره ثبت :5314 تاريخ ثبت:1378/10/08 اين پروانه ازتاريخ 1396/05/15 به مدت يكسال ديگر تمديد مي گردد.