• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

دکتر محمدرضا آقابیکی

رزومه :
شرکت شیمیایی و دارویی باران در سال 1374 تاسیس و هدف از تاسیس این شرکت تولید مواد حدواسط اولیه دارویی و اشکال دارویی میباشد. در سال 1392 خط تولید شرکت جهت تولید مواد اولیه دارویی ضدسرطان ازجمله کاپسیتابین مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

محصولات :

مواد اولیه دارویی