• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

بهرام امامی تبریزی

رزومه :
كشور ايران از نظر منابع غذائي و امكانات صدور اين فرآورده ها بصورت انواع كنسرو ، كمپوت ، انواع اشربه و عرقيات در شرايط بسيار مناسبي قرار دارد و لذا صنايع بسته بندي فلزي و صنايع وابسته به آن در مزيت نسبي توليد در جهان امروز قرار ميگيرد. بهمين منظور شركت مانداناشيمي در سال 1370 با هدف توليد خاص ملزومات شيميائي مورد نياز در بسته بندي فلزي با تاكيد بر صنايع غذائي ، فعاليت خود را با اتكاء به متخصصين و مديريت كارآمد خود ، آغاز كرد. بسته بندي فلزي معمولا" ساخت قوطي را دراذهان تداعي ميكند ولي علاوه بر قوطي ( يا اشكال قوطي مانند بشكه و گالن هاي فلزي ) از انواع ديگر اين بسته بندي ميتوان به تيوب هاي آلومينيومي ، تشتكهاي نوشابه، درب شيشه مربا و دارو ، آئروسل ها و قوطي هاي نوشابه اشاره نمود. در شركت مانداناشيمي محصولات ذيل ، جهت صنايع بسته بندي فلزي توليد ميشود : • انواع لاك جهت محافظت داخلي قوطي،گالن،حلب چهارگوش،بشكه،تيوب آلومينيومي و كپ هاي داروئي • انواع كوتينگ و ورني جهت محافظت و زيبائي سطوح خارجي قوطي، گالن، حلب چهارگوش، بشكه، تيوب آلومينيومي و كپهاي داروئي • خميرآب بندي جهت آب بندي كف قوطي ، گالن ، حلب چهارگوش ، بشكه و تيوب آلومينيومي • خميرجهت آب بندي تشتك ، درب شيشه مربا (جار) و ... • انواع حلال چه صنايعي ميتوانند از محصولات مانداناشيمي استفاده نمايند؟ • توليد كنندگان قوطي ، سروكف • توليد كنندگان تيوب هاي آلومينيومي • توليد كنندگان درب هاي شيشه هاي دارو • توليد كنندگان درب هاي شيشه هاي مربا • توليد كنندگان تشتك • توليد كنندگان بشكه • توليد كنندگان آئروسل • كارخانجات خدمات لاك زني انواع لاك هاي داخل بسته بندي فلزي : لاك هاي داخل بسته بندي فلزي با ايجاد يك پوشش يكنواخت از خوردگي و سايش جلوگيري كرده و سطح فلز را از حمله مواد پرشده محافظت مي نمايد. توجه داشته باشيد كه نوع مواد پرشونده در بسته بندي فلزي نوع لاك مصرفي را مشخص مي نمايند، بنابراين بهنگام سفارش ما را از دامنه فعاليت خود آگاه فرمائيد و بسته به نياز خود خريد نمائيد. اين موضوع شرايط مناسبتري را در خريد در اختيار شما قرار ميدهد. لاكهاي داخل بسته بندي فلزي در انواع ذيل در شركت مانداناشيمي توليد ميگردند : • لاك هاي داخل قوطيهاي دو تكه و سه تكه براي دامنه گسترده اي از مواد غذائي • لاك هاي داخل تيوب آلومينيومي با مقاومت هاي مناسب جهت خمير دندان ، مواد داروئي ، رنگ و ... • لاك هاي داخل درب شيشه مربا مقاوم به دامنه گسترده اي از مواد غذائي • لاك داخل تشتك نوشابه • لاك هاي داخل درب شيشه دارو كوتينگ و ورني جهت پوشش خارجي بسته بندي فلزي : اين پوششهاي خارجي بسته بندي فلزي را نسبت به عمليات فرآيند ، سايش و خوردگي در طي زنجيره توزيع مقاوم مي نمايند و مبنائي براي ايجاد تزئينات و اعلام مشخصات كالا مي باشند. معمولا" پوششهاي خارجي قادر هستند تا عمليات ساخت بسته بندي فلزي را تسهيل نمايند. بسياري از پوشش هاي خارجي توليدي اين شركت نسبت به عمليات فرآيندي مانند استريليزاسيون و پاستوريزاسيون ( پروسس) مقاوم بوده و عمليات چاپ ميتواند در انواعي از آن بصورت Wet – On- Wet صورت پذيرد. انواع پوششهاي خارجي بسته بندي فلزي عبارتند از : • كوتينگ و ورني جهت خارج قوطي با قابليت مقاومت به عمليات پروسس • كوتينگ و ورني جهت خارج تيوب آلومينيوم • كوتينگ و ورني جهت خارج درب شيشه مربا با قابليت مقاومت به عمليات پروسس • كوتينگ و ورني جهت خارج تشتك نوشابه مقاوم به رطوبت • كوتينگ و ورني جهت خارج آئروسل مايع آب بندي : مايع آب بندي داراي مترادف هائي همچون مايع لاستيك ، لاتكس ، ماستيك و خمير آب بندي ميباشد. منظور از اعمال مايع لاستيك در سروكف ظروف فلزي جهت مصارف غذائي ، داروئي و شيميائي اعم از قوطي ، گالن ، حلب چهارگوش ، بشكه و تيوبهاي آلومينيومي، ممانعت از خروج مواد داخل ظرف به بيرون (بعلت وجود منافذ و درزها) و همچنين در موارد داروئي و غذائي ، جلوگيري از تهاجم عوامل غيرمجاز از خارج به داخل ظرف ميباشد. (ATTACK) مايع آب بندي هاي شركت مانداناشيمي جهت مصارف زير كاربرد دارند : • جهت آب بندي سروكف قوطي ، گالن و حلب • جهت آب بندي انتهاي تيوب آلومينيومي • جهت آب بندي سروكف بشكه • جهت آب بندي سروكف آئروسل • جهت آب بندي سروكف قوطي هاي آسان بازشو خميرها : اين محصولات خميري كه ازPVC تهيه ميگردند، جهت ملزومات بسته بندي كه سطح تماس بيشتري براي آب بندي را دارا هستند ، بكار ميروند . موارد كاربردي : • خميربراي تشتك ( اتوماتيك چرخشي ) • خميردرب شيشه دارو • خميردرب شيشه مربا حلال ها : انواع حلال بسته به نياز مشتري در رده توليدات مانداناشيمي قرار دارد . هنگامي كه از محصولات مانداناشيمي استفاده مي كنيد مطمئن باشید كليه محصولاتي كه در تماس با ماده غذائي ، داروئي ، بهداشتي و آرايشي مورد استفاده قرار مي گيرند ، داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشند : نام محصول پروانه ساخت شماره مجوز استاندارد موارد مصرف لاك سفيد 11606 6493 داخل قوطي سه تكه بر روي ورق تين پليت لاك طلائي داخل تيوب آلومينيوم 12044 6493 جهت مصارف غذائي لاك آلومينيوم پيگمنت 13040 6493 داخل قوطي كنسروجهت قوطي سه تكه لاك دو پوششه بژ داخل قوطي 16237 6493 مخصوص قوطيهاي سه تكه بروي ورق تين پليت لاك طلائي داخل قوطي 11607 6493 براي قوطي فلزي سه تكه تحت كشش مخصوص لاك با پيگمان آلومينيوم 13040 6493 داخل قوطي كنسرو_جهت قوطي دو تكه خمير 10766 استانداردتدوين شده ندارد درب تشتك نوشابه مايع آب بندي 10767 استانداردتدوين شده ندارد براي كليه موارد مجوزهاي صنعتي :  گواهي فعاليت صنعتي از وزارت صنايع و معادن به شماره 62573/01 مورخ 6 /7/1373 كه با توجه به نامه شماره : 36409/01-21/8/76 محصولات گروه صنايع غذايي به اين پروانه صنعتي اضافه شده اند  پروانه واحد تحقيق وتوسعه از وزارت صنايع باشماره 2595 – 80 مورخ 12/7/1377  پروانه تاسيس از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي27661/5/1/د مورخ 14/9/1379  پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 3807  عضويت در جامعه تحقيق و توسعه صنايع و معادن  عضويت در انجمن متخصصان علوم و صنايع غذائی ايران  رياست هيئت موسس تشكل صنفي مسئولين كنترل كيفيت

محصولات :

انواع پوشش جهت بسته بندی فلزی غذایی، دارویی و بهداشتی شامل انواع لاک داخل قوطی دو وسه تکه و حلب مواد غذایی، کوتینک و ورنی خارج قوطی دو و سه تکه و حلب مواد غذایی، پلاستی سول داخل تشتک نوشابه و درب جار و درب آلومینیومی ظروف دارویی، مایع آببندی سر و کف قوطی - حلب و بشکه