• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

جناب آقای نیازعلی گودرزی

رزومه :
تولید مولدهای اکسیژن ساز بیمارستانی ، کشاورزی ، صنعتی و هوای فشرده

محصولات :

مولد اکسیژن ساز و هوای فشرده