• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

جواد مینایی فرد

رزومه :
مهندسین مشاور سروش نافع آفاق فعالیت خود رابا هدف پاسخگويی به نیاز سرمايه گذاران و صاحبان طرح هاي تولیدي، به منظور صرفه جويی در زمان، هزينه و همچنین استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، به صورت رسمی شروع نمود و طی مدت کوتاهی خود را در سطح استان البرز و حتی استان هاي همجوار خود مطرح نمود. با در نظر داشتن اين مهم که هر حوزه از مخاطبین، نیازمندي هاي خاص خود و متفاوت از ديگر حوزه ها را دارد،اين شرکت اهتمام ورزيده تا با ارائه ي خدمات مشاوره ي دقیق، صحیح و کاربردي به متقاضیان در بخش هاي کلان و جزئی کمک کرده تا از همان مراحل اولیه پیدايش طرح،دوران اجرا و سپس در زمان بهره برداري کامل، متقاضیان را براي رسیدن به هدف اصلی شان راهنمايی کند. در حال حاضر گروه مهندسین مشاور سروش نافع آفاق داراي : مجوز رسمی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت میباشد.

محصولات :

مشاوره جهت اخذ مجوزهای واحد های صنعتی کشاورزی و خدماتی انجام خدمات مهندسی مطالعات امکان سنجی تدوین طرح های توجیهی طراحی وبرنامه ریزی برای کارخانجات و شرکتها تولید انواع سازه های فلزی نصب و راه اندازی انواع سازه های پیش ساخته تاسیس و بهره برداری واحدهای صنعتی تامین ماشین آلات مورد نیاز واحد های صنعتی و معدنی ثبت شرکت تغییرات ثبت علایم تجاری