• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

مرتضی مهدیون

رزومه :
ازسال 1383 دراین کار فعالیت دارم

محصولات :

نصب آسانسور