• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

آقای دکتر سعید رحمانی

رزومه :
دکتری

محصولات :

تجهیزات یکبار مصرف پزشکی