• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

شادروز رفیعی

رزومه :
تولید ورقهای اچ پی ال ( High Pressure Laminate )

محصولات :

تولید ورقهای اچ پی ال ( High Pressure Laminate )