• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

محمدرضا شیرمحمدی

رزومه :
عضو انجمن تخصصی پوشاک عضو اتاق بازرگانی البرز

محصولات :

تولید و صادرات پوشاک زنانه