• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

محمدرضا امامي

رزومه :
شركت متخصص توليد پودرهاي سوخاري

محصولات :

انواع آرد سوخاري انواع خمير هاي آماده