• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

سازمان کارا

رزومه :
ارائه خدمات مربوط به صنعت حمل و نقل

محصولات :

ثبت آگهی خرید و فروش خودروهای سنگین سبک و کلاسیک www.caraa.ir