• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

حسین خالوباقری

رزومه :
شرکت ایران بذر از سال 1345 تاسیس گردیده است - وپس از طی بیش از پنج دهه همکاری با معتبرترین کمپانی های بذر جهان به عنوان اولین واردکننده بذر درایران درحال فعالیت می باشد

محصولات :

واردات بذور سبزی و صیفی-انواع چمن - کودهای npk