• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

علیرضا رمضانپور

رزومه :
درحال احداث نیروگاه برق chp

محصولات :

تولید برق