• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/8/24

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی به همراه  دستور جلسات کمیسیونهای تخصصی از روز شنبه مورخ 20/8/96 تا روز چهارشنبه 24/8/96 به پیوست قابل مشاهده است. 

 

دانلود فایل 1

دانلود فاید 2