• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/10/20

سازمان صنعت و معدن استان بوشهر در نظر دارد همزمان با نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 24 الی 27 بهمن ماه 1396 درکشور عراق شهر بغداد برگزار می گردد یک هیات تجاری ـ بازاریابی به آن کشور اعزام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 09171712919 تماس حاصل نمائید.