• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/1/15

در راستای توسعه صنعت گردشگری سلامت به عنوان یکی از مزیتهای عمده کشور عزیزمان در بحث گردشگری و همچنین وفق مصوبه شورای سیاستگذاری گردشگری سلامت کشور و با توجه به اهمیت بازار کشورهای همسایه و حضور موثرتر در آن کشورها به منظور جلب و جذب گردشگر سلامت، دفاتر انجمن خدمات بین الملل سلامت در کشورهای عراق ، افغانستان، عمان، تاجیکستان و آذربایجان ایجاد شد.

همچنین با همکاری اتاقهای بازرگانی استانهای مرزی نسبت به ایجاد دفاتر جذب گردشگر سلامت در مرزهای ورودی اقدام و در بازه زمانی کوتاه و میان مدت نسبت به سامان دهی واسطه ها در این دفاتر برنامه ریزی شد.

برپایی دفاتر جذب گردشگر سلامت در استانها و شهرهای مرزی کشور و نیز در کشورهای هدف نیازمند تعامل و همفکری موثر اتاقهای بازرگانی این استانها می باشد .

علاقه‏ مندان به تاسیس این دفاتر در کشورهای مذکور و استانهای مربوطه تا معرفی نامه خود را تا تاریخ  29/1/97 به  معاونت  این اتاق ارسال کنند.