• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/1/15

پیرو مذاکرات به عمل آمده با جناب آقای دکتر عراقچی معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری های صمیمانه فی مابین بانک مرکزی و اتاق مشترک ایران و عمان، ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره  ۴۱۴۹۵۹ / ۹۶ مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانک های عامل، به منظور حمایت از آن دسته از صادرکنندگان ایرانی که در صدد احداث کارخانه در عمان و تامین ۳۰٪ ارزش افزوده با هدف صادرات مجدد به بازارهای ثانویه و همچنین آن دسته از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که قصد اجرای پروژه ها در قالب B.O.O و B.O.T در کشور عمان را داشته و در این راستا قصد استفاده از تسهیلات بانکی از بانک های عمانی را دارند، استثنائاً مجوز صدور ضمانت نامه ارزی تعهد پرداخت توسط بانک های ایرانی به نفع بانک های عمانی به منظور بازپرداخت تسهیلات پرداختی بانک های مذکور به شرکت های ایرانی ثبت شده در کشور عمان تحت شرایط مشخص توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است.