• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/3/11

طبق اعلام سفارت جمهوری عراق در تهران تاریخ برگزاری نمایشگاه های "خودرو و لوازم وابسته" و "غذا و نوشیدنی ها" و "پتروشیمی،چاپ،کاغذ و بسته بندی" به تاریخ 2018/12/16 الی 2018/12/19 موکول گردیده و تاریخ 2018/5/12 لغو شده است.
ضمنا نمایشگاه های "نفت و گاز" و "لباس و پوشش" به سال 2019 منتقل گردیده است.