• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/3/11

جهت سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط به صنایع غذایی و کشاورزی از بکستان

سازمان توسعه تجارت ایران ،  با عنایت به نامه شماره 8035/023/97 دفتر اروپا و امریکا این سازمان در خصوص معرفی شرکت های ایرانی علاقمند جهت سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط به صنایع غذایی و کشاورزی ازبکستان اعلام می کند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 21919 تماس حاصل نمایند.