• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/1/24

تاریخ شروع: پنج شنبه 98/01/22

تاریخ پایان: شنبه 98/01/24

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران

آدرس: تهران، بزرگراه چمران

وب سایت: khazareurasia.ir

تلفن: 88741913-88760725-021

فکس: 88760725 -021

برگزار کننده : شرکت نمایشگاهی خزر اوراسیا

021-88741913-88760725 ، khazareurasia@gmail.com