• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/1/24

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور جشنواره گلابگیری و محصولات سالم  از تاریخ 2/1/98 تا 15/2/98  برگزاری می نماید.

آدرس: اتوبان تهران – کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای خیابان بیست متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 5-44787282 تماس حاصل نمایند.