• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

گزارش تصویری سومین همایش تعامل صنعت و دانشگاه 1