• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/8/20
  • تعداد بازدیدکنندگان : 253
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با حضور اکثریت اعضا در محل اتاق البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست،گزارشی از هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز ارائه شد.

ارایه گزارشی از فعالیت های شرکت های  نمایشگاه بین المللی  و توسعه صادرات و اقتصاد البرز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

بررسی بودجه 1397 از دیگر موضوع های مورد بررسی در این نشست بود.

در این نشست رحیم بنامولایی، حسن خانی، بیتا بیات، جعفر سلیمانی، سید احمد میرجلیلی، علی فراهانی،کیانوش شریفی، علیرضا محیط و بیتا بیات از حاضرین و سید کاظم میر جلیلی، حسین طوسی، احمد زارعی، مهین بوالحسنی ، فرشته محمودی  ،شادروز رفیعی  و محسن امینی از غایبین این نشست بودند.

ثبت نظر