• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/1/22
  • تعداد بازدیدکنندگان : 310
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با حضور حداکثری اعضا تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست،گزارشی ازبرنامه های پیش بینی شده در سال جدید توسط دبیرکل اتاق بازرگانی ارائه شد.

 پیشنهادات کاربردی  پیرامون چگونگی تحقق  شعار سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان " حمایت از کالای ایران" از جمله موضوع های بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 بررسی و تصویب تقویم  جلسات هیات نمایندگان در سال جدید از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

 در این نشست رحیم بنامولایی، حسن خانی، بیتا بیات، جعفر سلیمانی، سید احمد میرجلیلی، علی فراهانی،کیانوش شریفی، سید کاظم میر جلیلی، حسین طوسی، احمد زارعی، مهین بوالحسنی ، فرشته محمودی  ،شادروز رفیعی  و محسن امینی از حاضرین و علیرضا محیط از غایبین این نشست بودند.

ثبت نظر