• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/4/12
  • تعداد بازدیدکنندگان : 238
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

دومین نشست کمیته راهبردی استانی نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی  با حضور مسئولان ذیربط در این حوزه در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، بررسی قوانین و مقررات موجود در منابع آب در حوزه های مختلف  از جمله موضوع های بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر  قرار گرفت.

 بررسی چالش های پیش رو بخش خصوصی  برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های منابع آب در استان  از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

در این نشست پیشنهاد شد از برگزاری نشست های موازی در این زمینه جلوگیری و دستگاههای اجرایی  مشکلات و چالش ها در زمینه طرح های آبی به دبیرخانه کمیته راهبردی  ارائه دهند.

دسته بندی  مشکلات در زمینه  پروژه های آبی  و مطرح کردن  این معضلات در راستای حل آنها در نشست های با مسئولان ذیربط  و یا طرح آنها در نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی  از اولویت های این کمیته راهبردی است.

کمیته راهبردی استانی نظام نامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره ماده یک آن مبنی بر ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی ، آب  و به منظور تسهیل  و روان تر شدن حضور و مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی  تدوین شده است.

تشکیل کمیته راهبردی به پیشنهاد اتاق ایران بر اساس منویات وزارتخانه های  نیرو  و جهاد کشاورزی  و سازمان برنامه بودجه  و عضویت معاونین وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، مسئولین خانه کشاورزی و دبیری مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تشکیل گردید.

 

ثبت نظر