• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/7/8
  • تعداد بازدیدکنندگان : 235
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

مجمع فوق العاده انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان با حضور دبیرکل اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان این حوزه  در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،  الحاق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  البرز، تغییر  عنوان انجمن و اصلاح اساسنامه از موضوع های بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 ساماندهی، ایجاد هم افزایی، ارتقای کیفیت، همراهی در رفع موانع و مشکلات و نظارت بیشتر بر عملکرد آزمایشگاه های تحت پوشش تایید صلاحیت شده استانی و به استناد ماده 5 قانون اتاق بازرگانی ایران از  جمله اهداف تشکیل این انجمن است.

همکاری و مشارکت با اداره کل استاندارد االبرز در خصوص صدور مجوز آزمایشگاه های جدید، تمدید و افزایش دامنه فعالیت آزمایشگاه ها در استان، پیش ممیزی و ممیزی به منظور تایید صلاحیت ، نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌ها و همکاری با سازمان ملی استاندارد در خصوص محاسبه و تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی از جمله وظایف این انجمن است.

در تمامی نظام های مديريت کيفيت، کنترل تجهيزات اندازه گيری،آزمون، تست و يا به عبارت ديگر کاليبراسيون بخش مهمی را به خود اختصاص داده به طوری که بدون استقرار يک نظام کاليبراسيون موثر در سازمان ،بسياری از موارد ديگر را نمی توان به اجرا در آورد و يا حداقل به نتايج آنها اعتماد  کرد.

ثبت نظر