• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/10/17
  • تعداد بازدیدکنندگان : 271
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

هیات نظارت بر انتخابات سومین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، به‌موجب این انتخاب " جهانگیر شاهمرادی  و " علی اکبر زبردست"  به ترتیب به عنوان رئیس هیئت نظارت  و دبیر انتخابات این اتاق برگزیده شدند.

بر اساس ماده ۵/۲/۲ آئین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۹۷/۴/۲۰ شورای عالی نظارت ( بند ه ماده ۱۶ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران ( حداقل تا ۴۵ روز قبل از تاریخ برگزاری انتخابات جدید، انجمن نظارت بر انتخابات که در آئین نامه انجمن نامیده می‌شود، برای برگزاری انتخابات اتاق‌های تهران و شهرستان‌ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان انتخاب می‌کند.

یکی از اعضای هیأت، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب و حکم وزیر و مابقی از میان اعضای فعال و خوش‌نام اتاق مربوط خواهند بود که با انتخاب هیأت رئیسه و معرفی توسط ریاست اتاق احکام آن‌ها توسط انجمن صادر می‌شود.) همچنین بر اساس تبصره ۱ همین ماده، اعضای انجمن نظارت و هیأت نظارت نباید داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان باشند.

انتخابات هیئت‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از ساعت ۸ الی  16:30روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷برگزار می‌شود.

ثبت‌نام کاندیدا‌های انتخابات از روز ۱۱ دی‌ماه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه انجام خواهد شد.
 

ثبت نظر