• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری سمینار " مدیریت و حفظ ارتباط با مشتریان در شرایط رکود " 1397/8/29

سمینار آموزشی" مدیریت و حفظ ارتباط با مشتریان در شرایط رکود " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار " شبکه سازی فروش و صادرات " 1397/8/29

سمینار آموزشی" شبکه سازی فروش و صادرات " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزش "آ شنایی با ابزار های دیجیتال بیت کوین" 1397/8/29

سمینار آموزشی" آشنایی با ابزارهای دیجیتال بیت کوین" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "مقررات اصلی صادرات و واردات " 1397/7/8

سمینار آموزشی" مقررات اصلی صادرات و واردات " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

دوره تخصصی مکالمات و مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی 1397/7/1

 آکادمی زبان چاوش ، دوره تخصصی مکالمات و  مکاتبات بازرگانی  به زبان انگلیسی با  همکاری واحد آموزش اتاق بازرگانی البرز  برگزار کرد.

برگزاری کارگاه آغاز عصر طلائی صادرات غیر نفتی 1397/7/1

سمینار آموزشی" آغاز عصر طلائی صادرات غیر نفتی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

حقوق قانونی صاحبان کالا و تجار بر اساس قانون امور گمرکی، قانون مقررات و دستورالعمل های صادره 1397/6/26

سمینار آموزشی" حقوق قانونی صاحبان کالا و تجار بر اساس قانون امور گمرکی، قانون مقررات و دستورالعمل های صادره  " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی" انواع اعتبارات اسنادی و ویژگی های هریک برای خریدار و فروشنده" 1397/6/19

سمینار آموزشی" انواع اعتبارات اسنادی و ویژگی های هریک برای خریدار و فروشنده" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

“برگزاری سمینار آموزشی" نقش استارتاپ ها در رونق محیط کسب و کار 1397/6/16

سمینار آموزشی" نقش استارتاپ ها در رونق محیط کسب و کار " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با سامانه ثبت سفارش و سامانه مبادلات ارزی نیما" 1397/5/13

سمینار آموزشی" آشنایی با سامانه ثبت سفارش و سامانه مبادلات ارزی نیما" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.