• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: sk.mirjalili@gmail.com

سوابق کاری:

عضو هيأت مديره شرکت حمل و نقل بین المللی ایران ابریشم

نائب رئيس اتحاديه صادرکنندگان میوه و تره بار ایران

عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران روسیه

عضو شورای بازرگانی ایران مالزی

رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي  اولین دوره اتاق بازرگاني البرز

تولید کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی  و صادر کننده نمونه کشور در 3 دوره

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان میوه و تره بار

عضو شورای بازرگانی ایران- روسیه و عضو شورای بازرگانی ایران-مالزی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی