• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

ضو هیات رئیسه اتاق البرز استفاده از الگو، ساختار و دیدگاه های کشورهای صنعتی را در راستای حل مشکلات معوقات بانکی کشور موثر دانست و بر لزوم اجرای دستورالعمل خرید دین و به تعویق انداختن 5 ساله معوقات بانکی از سوی دولت تاکید کرد.

Read Moreبه گزارش روابط عمومی اتاق البرز "محمد باقر رضوی تقوی" عضو هیات رئیسه اتاق البرز با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سال حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: نامگذاری مقام معظم رهبری طی 5 سال متمادی حول محور مسائل اقتصادی کشور نشانگر عدم رضایت ایشان از وضعیت اقتصادی کشور بوده و این موضوع بدین معناست که تمام فرمولها،قواعد و ساختار های اقتصادی کشور باید تغییرات اساسی پیدا کند.

وی افزود:با روش ها، الگوها و دیدگاه های گذشته نمی توان به حماسه اقتصادی دست یافت و باید راهکارهای اساسی غیر از راهکارهایی که تا به امروز داشته ایم را مدنظر قرار دهیم.

رضوی بدهی معوقات بانکی را یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: در خصوص نحوه حل مشکلات بدهی معوقات بانکی واحدهای تولیدی استان جلسات و مذاکرات متعددی در اتاق بازرگانی با مسوولان استانی و مدیران بانکها برگزار شد.

به اعتقاد وی راهکارهای مقطعی نه تنها جوابگوی حل مشکلات معوقات بانکی واحدهای تولیدی استان نخواهد بود بلکه موجب حادتر شدن این مسائل خواهد شد.

وی یادآور شد: استفاده از راهکارهای عملی دیگر کشورهای جهان از جمله خرید دین و فریز کردن 5 ساله بدهی واحدها توسط دولت برای حل مشکلات بدهی معوقات بانکی می تواند راهگشا باشد.

رضوی پیشنهاد داد: دولت می تواند از روش و راهکارهای کشورهای بزرگ صنعتی که در زمان بحرانهای اقتصادی بدهی های بخش خصوصی به بانکها را خریداری کرده( خرید دین ) و در مقابل پول در اختیار بانکها قرار داده استفاده کند تا از این طریق مشکلات کمبود نقدینگی بانکها حل شده و سرمایه در اختیار واحدهای اقتصادی قرار دهند؛ با این روش واحدهای تولیدی قادر به ادامه فعالیت و ایجادگردش مالی مناسب خواهند بود.

وی در خصوص مزیت استفاده از خرید دین و فریز 5 ساله بدهی معوق واحدهای تولیدی گفت: با این روش واحدهای ورشکسته که قادر به پرداخت هیچ یک از دیون خود از جمله مالیات نیستند می توانند مالیات خود را پرداخت کرده؛ همچنین طبق محاسبات انجام شده دولت می تواند از محل دریافت مالیات، ظرف مدت 6 تا 12 ماه تمام پولی را که در اختیار بانکها قرار داده است را به خزانه بازگرداند.

رضوی ادامه داد: از دیگر مزیت های خرید دین می توان به رشد چرخه اقتصادی و گردش مالی مجدد در واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری که موجب اضافه شدن بار مالی به دولت( بیمه بیکاری) و همچنین افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است اشاره کرد.

به اعتقاد وی خرید دین و فریز 5 ساله بدهی معوق واحدهای تولیدی یک معامله برد- برد در جهت حفظ منافع همه اقشار جامعه است.

وی ابراز امیداوری کرد در شرایط سخت اقتصادی کشور، بخش خصوصی نیازمند حمایت همه جانبه دولت است و دولت باید درکنار بخش خصوصی و بانکها نقش آفرینی کرده و به جای عملیاتی کردن پروژه های سنگین عمرانی ، بخش خصوصی را تقویت کند.

به اعتقاد وی طبق قانون اساسی، دولت باید نقش نظارتی داشته و مستقیماً وارد سرمایه گذاری اقتصادی نشود.

رضوی تاکید کرد: حل مشکلات معوقات بانکی واحدهای تولیدی موجب مرتفع شدن بخش عمده بحران اقتصادی کشور شده و به شعار حماسه اقتصادی معنا می بخشد.